Giresun Hangi Bölgede?

Giresun Nerede?, Giresun Hangi Bölgemizdedir, Giresun Hangi Bölgemizde Bulunur, Giresun Hangi Bölgede Yer Alır?, Giresun Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Giresun ili, Karadeniz Bölgesinde yer alır. Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde, kuzeyinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer almakta olup, batısında Ordu, güneybatısında Sivas, güneydoğusunda Erzincan, doğusunda Gümüşhane ve kuzeydoğusunda da Trabzon ile çevrilidir.

giresun-nerede-hangi-bolgede-harita

Giresun-ilceler-haritasi

Giresun, fındığı ile tanınan ve Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ilimizdir. Kiraz ve fındığın bütün dünyaya buradan yayıldığı kabul edilen Giresun ili, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Karadeniz, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu arasında yer alır. Trafik numarası 28‘dir. Yerli halkın çoğunluğunu Türkmen Çepniler oluşturur. 1500’lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir.

Giresun Fotoğrafları

GİRESUN FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!