Karadeniz Bölgesi Archive

Karadeniz Bölgesindeki İller

Karadeniz bölgesi Türkiye’nin kuzeyinde yer alır. Bu bölgede 18 tane il vardır ve en çok il barındıran bölge Karadeniz Bölgesi’dir. Bu illerin dağılımını yukarıdaki resimden görebilirsiniz. Karadeniz Bölgesinde yer alan illerin isimlerini aşağıdan bulabilirsiniz.

Karadeniz Bölgesindeki İller
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak

Artvin Hangi Bölgede?

Artvin Nerede?, Artvin Hangi Bölgemizdedir, Artvin Hangi Bölgemizde Bulunur, Artvin Hangi Bölgede Yer Alır?, Artvin Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Artvin ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi‘nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan, Karadeniz’e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye’nin Gürcistan’la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır.

artvin-hangi-bolgede-nerede-harita

Merkez ilçesi dahil 8 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçüm bakımından en büyük 55. il, 2009 nüfus sayımına göre de 165.580 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık 75. ilidir.

Artvin-ilceleri-harita

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu’nun diğer bölgelerinden keskin çizgilerle ayrılır. Yüzey şekilleri çok engebelidir. İklim çeşitliliği fazladır. İlin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla meşhur bir il olup simgesi boğadır. Artvin il topraklarının yaklaşık %55’ini ormanlık alanlar kaplamıştır.

Murgul’da bakır madeni vardır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinir. Artvin il nüfusunu Gürcüler, Hemşinliler, Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri ve Lazlar oluşturur.

Artvin Fotoğrafları

artvin-karagol

Artvin Karagöl

ARTVİN FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Rize Hangi Bölgede?

Rize Nerede?, Rize Hangi Bölgemizdedir, Rize Hangi Bölgemizde Bulunur, Rize Hangi Bölgede Yer Alır?, Rize Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Rize ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Türkiye’nin kuzeydoğusunda yeralan ve Karadeniz’e sahili olan bir il. Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yeralan Rize’nin batısında Trabzon doğusunda Artvin,Güneybatısında Bayburt, güneyinde Erzurum illeri bulunur. Türkiye’nin en çok yağış alan ilidir. En önemli ürünü çay olan Rize’de kivi meyvesi yetiştiriciliği de başlamış durumdadır. Fakat kivi üretimi fazla olmadığı için ancak şehrin kendi ihtiyacını karşılar.

rize-hangi-bolgede-nerede

Rize ilçeleri, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar

Rize-ilceleri-harita

Rize ekonomisi çay sektörüne dayalıdır. 48 yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikası ve 17.000 çalışanı ile sektöre yön veren kuruluş geçmişte olduğu gibi günümüzde de Çaykur’dur. Paketlenmiş çayda Çaykur’un pazar payı %65 özel sektörün payı %35’tir. Rize’de kivi üretimine de son yıllarda önem verilmeye başlanmıştır. Balıkçılığın payı ise günden güne azalmaktadır.

Rize Fotoğrafları

Rize

RİZE FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

 

Bayburt Hangi Bölgede?

Bayburt Nerede?, Bayburt Hangi Bölgemizdedir, Bayburt Hangi Bölgemizde Bulunur, Bayburt Hangi Bölgede Yer Alır?, Bayburt Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Bayburt, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ildir. Yerli halkın önemli bir bölümünü Türkmen/Çepniler oluşturur.

Bayburt-Nerede-Hangi-Bolgede-Harita

2015 TÜİK verilerine göre ilde; merkez ilçe ile beraber 3 ilçe, 2 belediye ve 168 köy vardır.

Bayburt-ilceleri-harita

Bayburt ili 40 derece 37 dakika kuzey enlemi ile 40 derece 45 dakika doğu boylamı, 39 derece 52 dakika güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamı arasında yer alır. Doğu ve Güneydoğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu’nun kuzey-doğusunda Çoruh nehri kenarında ve denizden 1550 metre yükseklikte kurulmuş 3652 km² yüzölçümü olan bir ildir.

Bayburt ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi sahanın batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikincisi akarsuların oluşturduğu vadiler ve üçüncüsü de yörenin etrafını çevreleyen ve doğu yarısında yer tutan dağlık alanlardır. Yaklaşık 900 km²’yi bulan Bayburt ovası 1450-1750 metre arasında değişen yüksekliktedir.

Bayburt Fotoğrafları

Bayburt-Gece-Manzara

BAYBURT FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Gümüşhane Hangi Bölgede?

Gümüşhane Nerede?, Gümüşhane Hangi Bölgemizdedir, Gümüşhane Hangi Bölgemizde Bulunur, Gümüşhane Hangi Bölgede Yer Alır?, Gümüşhane Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Gümüşhane ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan, Türkiye’nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur.

gumushane-hangi-bolgede-nerede-harita

gumushane-ilceleri-harita

Kuzey Anadolu sıradağları içinde yeralan ilin toprakları çok engebeli olup en yüksek yeri günümüzde Çakırgöl olarak bilinen Kolatdağlarında 3.000 metreyi geçmektedir. İlin kuzey kesimi Zigana (Kalkanlı) ve Soğanlı dağları, güneyi ise Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları tarafından çevrilidir. Kelkit vadisindeki küçük bazı düzlükler ise ilin en önemli tarım alanlarıdır.

Gümüşhane Fotoğrafları

gumushane-panoramikGÜMÜŞHANE FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Trabzon Hangi Bölgede?

Trabzon Nerede?, Trabzon Hangi Bölgemizdedir, Trabzon Hangi Bölgemizde Bulunur, Trabzon Hangi Bölgede Yer Alır?, Trabzon Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Trabzon ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Karadeniz Bölgesi‘nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan merkezi bir şehirdir.

Trabzon-Hangi-Bolgede-Nerede-Harita

Trabzon ilçeleri, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra

Trabzon-ilceleri-harita
Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzüölçümü açısından az bir alan kaplar.Batısında Giresun’a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane’ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize’ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri, kuzeyi Karadeniz ile çevrili antik çağ’dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır.

Şehrin toplam nüfusu 2015 itibarıyla 768.417’dir ve Türkiye’nin en kalabalık 29.şehridir. 1935’te 30.000 olan nüfusu 1990’da 361.886’ya, 2000’de 975.137’ye çıkmıştır. 2007’de 740.569’e düşmüştür.

Trabzon Fotoğrafları

Trabzon-Panoromik

TRABZON FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Giresun Hangi Bölgede?

Giresun Nerede?, Giresun Hangi Bölgemizdedir, Giresun Hangi Bölgemizde Bulunur, Giresun Hangi Bölgede Yer Alır?, Giresun Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Giresun ili, Karadeniz Bölgesinde yer alır. Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde, kuzeyinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer almakta olup, batısında Ordu, güneybatısında Sivas, güneydoğusunda Erzincan, doğusunda Gümüşhane ve kuzeydoğusunda da Trabzon ile çevrilidir.

giresun-nerede-hangi-bolgede-harita

Giresun-ilceler-haritasi

Giresun, fındığı ile tanınan ve Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ilimizdir. Kiraz ve fındığın bütün dünyaya buradan yayıldığı kabul edilen Giresun ili, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Karadeniz, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu arasında yer alır. Trafik numarası 28‘dir. Yerli halkın çoğunluğunu Türkmen Çepniler oluşturur. 1500’lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir.

Giresun Fotoğrafları

GİRESUN FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Ordu Hangi Bölgede?

Ordu Nerede?, Ordu Hangi Bölgemizdedir, Ordu Hangi Bölgemizde Bulunur, Ordu Hangi Bölgede Yer Alır?, Ordu Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Ordu ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Türkiye’nin en kalabalık otuzuncu şehridir. 2015 itibarıyla 728.949 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır.

ordu-nerede-hangi-bolgede-harita

Büyükşehir statüsünde olan Ordu ili, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57. ildir.ordu-ilceleri-harita

Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti’nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2010 TÜİK verilerine göre ilde 19 ilçe ve 481 mahalle vardır. İl merkezinden doğuya gidildikçe Gülyalı, batıya sahil kara yolundan gidildikçe Perşembe, otobandan gidildikçe Fatsa ilçelerine ulaşılır.

Ordu Fotoğrafları

ordu-guzel-resim

ORDU FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Tokat Hangi Bölgede?

Tokat Nerede?, Tokat Hangi Bölgemizdedir, Tokat Hangi Bölgemizde Bulunur, Tokat Hangi Bölgede Yer Alır?, Tokat Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Tokat ili, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerden birisidir.

 Tokat-Hangi-Bolgede-Nerede-Harita

Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşudur. İlçelerinden Yeşilyurt ve Sulusaray İç Anadolu Bölgesi’nde kalır. 1943 yılında Taşova, 1944’te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur. 2010 TUIK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 ilçe, 64 belde ve 583 köy vardır.

Tokat-ilceleri-Harita

Tokat Fotoğrafları

Tokat

TOKAT FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!

Amasya Hangi Bölgede?

Amasya Nerede?, Amasya Hangi Bölgemizdedir, Amasya Hangi Bölgemizde Bulunur, Amasya Hangi Bölgede Yer Alır?, Amasya Hangi Coğrafi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi

Amasya ili, Karadeniz Bölgesine aittir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir ildir. Merkezi Amasya’dır.

Amasya-Hangi-Bolgede-Nerede-Harita

2010 TUIK verilerine göre merkez ilçe ile birlikte 7 ilçe, bunlara bağlı 20 belde ve 349 köyü vardır.Amasya-ilceleri-harita

Amasya, Karadeniz Bölgesi’nde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2014 yılı itibariyle toplam 321.913 nüfusa sahiptir. Merkez ilçe ise 135.950 nüfusa sahiptir.

Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alır. Anadolu’nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia – Amacia – Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.

Amasya Fotoğrafları

Amasya-Manzara

AMASYA FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!