Kırıkkale Hangi Bölgede?

Kırıkkale Nerede?, Kırıkkale Hangi Bölgemizdedir, Kırıkkale Hangi Bölgemizde Bulunur, Kırıkkale Hangi Bölgede Yer Alır?, Kırıkkale Hangi Coğrafi Bölgededir?

İç Anadolu Bölgesi

 

Kırıkkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. İlin kuzeyinde Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepeleri bulunur. Topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. olup kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Koçu Dağı uzanmaktadır. Bu dağ, 4×7 km boyutlarındadır. Yığlıtepe, deniz seviyesinin 1278 m. üstündedir. Güney-güneydoğuda Denek Dağ Sırası bulunmaktadır. Bu dağ sırası Çoruhözü Vâdisi’nin güneyinde uzanmaktadır.

Kirikkale-hangi-bolgede-nerede-harita

Kırıkkale Türkiye’deki yeri

İl yüzölçümünün küçük bir bölümünü ovalar oluşturur. Kuzeydeki Çamlıca ve Karakaya tepeleriyle güneydeki Denek Dağı’nın arasında Kırıkkale Ovası uzanmaktadır. Kırıkkale ilinde yerleşimin önemli bölümü buradadır. Ovanın en geniş yeri, Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’a aktığı noktadır.

Kirikkale-ilceleri-harita

Kırıkkale İlçeleri

İl sınırları içerisindeki yaylalar, deniz seviyesinin 1200-1600 m üzerindedir.

Şehrin adını nereden aldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe’nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde “Kırıkkal” şeklinde geçmektedir.

Kırıkkale, 21 Haziran 1989 târih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemim başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. İlk vâlisi Fikret Güven, 17 Ağustos 1989 târihinde yapılan törenle il vâliliği görevine başlamıştır. 2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilçeyle beraber 9 ilçe, 11 belde ve 185 köy vardır.

Kırıkkale Fotoğrafları

kirikkale-cami

KIRIKKALE FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN!